WEBSITE DROPSHIP 2

DROP2

10,000,000 VND

- Xây dựng hệ thống chuỗi 10 website bán hàng thông minh
- Quản lý xử lý đơn hàng online ,doanh số ,kho hàng ,chiết khấu đồng bộ
- Hệ thống thống kê đơn hàng ,chi tiết đơn hàng , sản phẩm , thành viên cộng tác
- Đầy đủ tính năng của 1 website TMĐT